Yasujiro Ozu

(1903 - 1963)
Nationalité : Japon

Fiche IMDb de Yasujiro Ozu


Films de Yasujiro Ozu programmés à Anères :

Gosses de Tokyo (1932)
  (Umarete wa mita keredo)

Chœur de Tokyo (1931)
  (Tokyo no kôrasu)

Où sont les rêves de jeunesse ? (1932)
  (????????? (Seishun no yume ima izuko))